Mor Pathra Ke Devta Sunat Nai He Wo Full Cg Piano Casio Notes

Mor Pathra Ke Devta Sunat Nai He Wo Cg Full Casio Piano Notes


Full Cg Piano Notes Of Mor Pathra Kee Devta Sunat Nai He Wo ( मोर पथरा के देवता, सुनत नई हे वो ) Song From Chhattisgarhi Jas Album . This Song Is Very Interesting For Playing Piano Or Keyboard. This Is Piano Notes, Saregama Notes, Western Notes, Casio Notes, Harmonium Sargam, Keyboard Notes.  

 
Song : Mor Pathra Ke Devta 
Movie : Chhattisgarhi Cg Jas Album
Singer : Devesh Sharma
Piano Notes : www.pianobajao.in
Notes By : Ankush Harmukh

 

Notes –

मोर पथरा के देवता, सुनत नई हे वो
CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- G#- G#-

हिलत नई हे वो, डोलत नई हे वो ( x2 )
G#- F- F- G#- Bb- C#, C# C# C# D# C# C Bb-G#-

मोर पथरा के देवता, बोलत नई हे वो ( x2 )
CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- G#- G#-

कहाँ गे माता दिखत नई हे वो
G# G# G# F# F C# D# F F# F D#

कहाँ गे माता दिखत नई हे वो
G# G# G# F# F C# D# F F# F D#

दिखत नई हे वो माता दाई मोर
D#D#D#D#D# F# F C# D# C# B- G#

मोरे मड़ा मा तोर धीरज नई हे वो
B-B- Bb- C# C# B- Bb- G#- G#- G#- G#-

ठगी ठगी नरियर ला खाये मोर माता वो
F- F- G#- Bb- Bb- C# C# C# C# D# C# C Bb- C

पथरा के देवता सुनत नई हे वो (x2)
CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- G#- G#-

मोर पथरा के देवता, बोलत नई हे वो
CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- G#- G#-

खाली हे दिया बरत नई हे वो
G# G# G# F# F C# D# F F# F D#

खाली हे दिया बरत नई हे वो
G# G# G# F# F C# D# F F# F D#

बरत नई हे वो माता दाई मोर
D#D#D#D#D# F# F C# D# C# B- G#

तोरे मंदिर मा तो अंजोर नई हे वो (x2)
B-B- Bb- C# C# B- Bb- G#- G#- G#- G#-

ठगी ठगी भोग ला खाये मोर माता वो
F- F- G#- Bb- Bb- C# C# C# C# D# C# C Bb- C

पथरा के देवता सुनत नई हे वो (x2)
CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- G#- G#-

मोर पथरा के देवता, बोलत नई हे वो
CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- G#- G#-

आये तोर मंदिर गोहारि सुन ले वो
G# G# G# F# F C# D# F F# F D#

आये तोर मंदिर गोहारि सुन ले वो
G# G# G# F# F C# D# F F# F D#

गोहारि सुन ले वो माता दाई मोर
D#D#D#D#D# F# F C# D# C# B- G#

तोरे सहारा मोर कोनो नई हे वो (x2)
B-B- Bb- C# C# B- Bb- G#- G#- G#- G#-

ठगी ठगी सेवा ला कराए मोर माता वो
F- F- G#- Bb- Bb- C# C# C# C# D# C# C Bb- C

पथरा के देवता सुनत नई हे वो (x2)
CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- G#- G#-

मोर पथरा के देवता, बोलत नई हे वो
CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- G#- G#-

सुना हे मन्दिर कलश नई हे वो
G# G# G# F# F C# D# F F# F D#

सुना हे मन्दिर कलश नई हे वो
G# G# G# F# F C# D# F F# F D#

कलश नई हे वो माता दाई मोर
D#D#D#D#D# F# F C# D# C# B- G#

तोरे मन्दिर मा तो दरस नई वो (x2)
B-B- Bb- C# C# B- Bb- G#- G#- G#- G#-

ठगी ठगी झूला ला गवाये मोर माता वो
F- F- G#- Bb- Bb- C# C# C# C# D# C# C Bb- C

पथरा के देवता सुनत नई हे वो (x2)
CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- G#- G#-

मोर पथरा के देवता, बोलत नई हे वो
CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- CC Bb- Bb- G#- G#-

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *