Din gin gin ke cg piano notes pianobajao

Din Gin Gin Ke Full Piano Notes | Hero No. 1 | Pianobajao

Din gin gin ke cg piano notes pianobajao
Full Piano Notes Of Din Gin Gin Ke Full Lyrics From Chhattisgarhi Movie Hero No. 1 . In This Chhattisgarhi Song Role Play By Anuj Sharma And Shikha Chitambare . This Song Is Very Interesting For Playing Piano Or Keyboard. 
Song : Din Din Gin Ke
Movie : Hero No. 1
Singer : Alka Chandrakar And Sunil Soni
Cast : Anuj Sharma And Shikha Chitambare
Piano Notes : www.pianobajao.com
Lyrics : Click Here 
Notes By : Ankush Harmukh
Piano Tutorial : Click Here
 
Music –
 

दिन गिन गिन के करेव अगोरा
F# F# G# Bb Bb, F# F# F# G# Bb Bb

साजन तैं कब आबे रे (x2)
D# D# G# F# F#

अंग अंग तोर नाव मा फड़के
F# Bb Bb B D#+ D#+ D#+ D#+ F#+ D#+ C#+

अंग अंग तोर नाव मा फड़के
F# Bb Bb B D#+ D#+ D#+ D#+ F#+ D#+ C#+

अउ कब ले तरसाबे रे
C#+ C#+ D#+ C#+ B Bb G# Bb G# F#

दिन गिन गिन के करेव अगोरा
F# F# G# Bb Bb, F# F# F# G# Bb Bb

साजन तैं कब आबे रे
D# D# G# F# F#

तोर नाव के बिंदिया राजा
G# Bb G# G# F# , G# Bb G# F#

मुख अम्बर मा दमके
G# Bb G# F# F# Bb G#

चुरि बोले कंगना खनके
G# G# G# G# F# G# Bb G# F# D#

गजरा घलो मोर महके (x2)
G# F# Bb G# F# F# F#

ढल जाहि जो मोर जवानी। . .हां
F# Bb Bb B D#+ D#+ D#+ D#+ F#+ D#+ C#+

ढल जाहि जो मोर जवानी
F# Bb Bb B D#+ D#+ D#+ D#+ F#+ D#+ C#+

तैं अड़बड़ पछताबे रे
C#+ C#+ D#+ C#+ B Bb G# Bb G# F#

दिन गिन गिन के करेव अगोरा
F# F# G# Bb Bb, F# F# F# G# Bb Bb

साजन तैं कब आबे रे (x2)
D# D# G# F# F#

ज्येठ गुजर गे सावन आगे
G# Bb G# G# F# , G# Bb G# F#

ये धरती हरियागे
G# Bb G# F# F# Bb G#

संगी ला संगवारी मिलगे
G# G# G# G# F# G# Bb G# F# D#

तन के प्यास बुझागे (x2)
G# F# Bb G# F# F# F#

फुलवारी माँ भौरा गूंज गे। . हे
F# Bb Bb B D#+ D#+ D#+ D#+ F#+ D#+ C#+

फुलवारी माँ भौरा गूंज गे
F# Bb Bb B D#+ D#+ D#+ D#+ F#+ D#+ C#+

मोर मन कब हरसाबे रे
C#+ C#+ D#+ C#+ B Bb G# Bb G# F#

दिन गिन गिन के करेव अगोरा
F# F# G# Bb Bb, F# F# F# G# Bb Bb

साजन तैं कब आबे रे (x2)
D# D# G# F# F#

अंग अंग तोर नाव मा फड़के
F# Bb Bb B D#+ D#+ D#+ D#+ F#+ D#+ C#+

अंग अंग तोर नाव मा फड़के
F# Bb Bb B D#+ D#+ D#+ D#+ F#+ D#+ C#+

अउ कब ले तरसाबे रे
C#+ C#+ D#+ C#+ B Bb G# Bb G# F#

दिन गिन गिन के करेव अगोरा
F# F# G# Bb Bb, F# F# F# G# Bb Bb

साजन तैं कब आबे रे (x2)
D# D# G# F# F#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *