Aarug Kalsa Piano Notes Cg Anuj Sharma

Aarug Kalsa Cg Jasgeet Piano Notes | Anuj Sharma

Aarug Kalsa Piano Notes Cg Anuj Sharma
Full Piano Notes Of Aarug Kalsa Of Anuj Sharma Song From Cg Album Song. This Song Is Very Interesting For Playing Piano Casio Or Keyboard. This Is Piano Notes, Saregama Notes, Western Notes, Casio Notes, Harmonium Sargam, Keyboard Notes and Chords. It is Piano Notes For Hindi Songs, Bollywood Songs Piano Notes.

Song : Aarug Kalsa
Movie : Cg Album Song
Lyrics : www.lyricsbloom.com
Online Piano Course : course.pianobajao.com
Tutorials : Click Here
Piano Notes : www.pianobajao.com
Notes By : Ankush Harmukh

Notes :

आरुग हे कलसा दाई
F#G#BG#B BC#+C#+C#+
आरुग बाती वो
C#+D#+C#+ BBA#G#
आरुग दीयाना जलाव
BA#G# G#A#G#F#F#F#
दाई वो आरुग दीयाना जलाव
F#F#G# BA#G# G#A#G#F#F#F#

आरुग हे कलसा दाई
F#G#BG#B BC#+C#+C#+
आरुग बाती वो
C#+D#+C#+ BBA#G#
आरुग दीयाना जलाव
BA#G# G#A#G#F#F#F#
दाई वो आरुग दीयाना जलाव
F#F#G# BA#G# G#A#G#F#F#F#

आरुग दोना चाउर
D#F#G# G#A#G#F#G#
आमा के पाना वो
G#A#G#F#F# F#G#F#D#
आरुग फुलवा दाई
D#F#G# G#A#G#F#G#
नींबू के बाना वो
G#A#G#F#F# F#F#F#

नरियर जोड़ा लानेव
D#F#G# G#A#G#F#G#
हरियर दुबी वो
G#A#G#F#F# F#G#F#D#
आरुग गोरस दाई
D#F#G# G#A#G#F#G#
नौघट देवी वो
G#A#G#F#F# F#F#F#

आरुग चंदन लानव
F#G#BG#B BC#+C#+C#+
आरुग बंदन वो
C#+D#+C#+ BBA#G#
आरुग बिरवा बोवाआंव
BA#G# G#A#G#F#F#F#
दाई वो आरुग दीयाना जलाव
F#F#G# BA#G# G#A#G#F#F#F#

अंगना ला लिपे पोते
D#F#G# G#A#G#F#G#
चौंक पुराएव वो
G#A#G#F#F# F#G#F#D#
भुवना के तीरे तीरे
D#F#G# G#A#G#F#G#
कलसा सजाएव वो
G#A#G#F#F# F#F#F#

तोर सवांगा धरेंव
D#F#G# G#A#G#F#G#
हुम चढ़ाएंव वो
G#A#G#F#F# F#G#F#D#
सिरजहू दुर्गा दाई
D#F#G# G#A#G#F#G#
जोत जलाएव वो
G#A#G#F#F# F#F#F#

आरुग चुरी लानव
F#G#BG#B BC#+C#+C#+
आरुग फुंदरी वो
C#+D#+C#+ BBA#G#
आरुग चुनरी चढ़ाव
BA#G# G#A#G#F#F#F#
दाई वो आरुग दीयाना जलाव
F#F#G# BA#G# G#A#G#F#F#F#

आरुग हे कलसा दाई
F#G#BG#B BC#+C#+C#+
आरुग बाती वो
C#+D#+C#+ BBA#G#
आरुग दीयाना जलाव
BA#G# G#A#G#F#F#F#
दाई वो आरुग दीयाना जलाव
F#F#G# BA#G# G#A#G#F#F#F#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *